• Källsortering hjälper

    Många muttrar och funderar på om det verkligen gör någon skillnad om man källsorterar sitt hushållsavfall. Om man tycker att det är krångligt och tar plats är det kanske lätt att bli negativ, och inte riktigt inse de stora fördelarna som en effektiv källsortering kan ge, men faktum är att källsortering verkligen hjälper. På bara tio år har vårt hushållsavfall minskat med 800 000 ton. En nästan ofattbar siffra, men mycket glädjande. Och även om vi gnäller, och en del slarvar och slänger förpackningar och annat där de egentligen inte alls ska vara, är det faktiskt hela 75% av alla förpackningar som kommer in för återvinning, och hälften av allt det som körs till soptippen, eller återvinningsstationen som den numera kallas, återvinns.

    Det är alldeles tydligt att vi förändrat våra vanor till det bättre, och att slit och släng är passé.

    Vår källsortering sparar mer än 6 miljoner ton koldioxid, som annars skulle släppts ut i vår miljö.

    Och om man tar reda på vad man får ut av det som sparas och återvinns, får man en helt annan bild av källsorteringens betydelse. Visste du till exempel att bara en enda konservburk som återvinns, sparar så mycket energi som det går åt för att titta på TV i sju timmar? Eller att energin som sparas av att en enda av dina dagstidningar återvinns räcker för att du ska kunna koka 37 koppar kaffe. Och även om vi tycker att detta är nymodigheter och moderna tankegångar, tillverkades faktiskt de första returflaskorna av glas redan på 1880-talet, och glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Bara tanken på hur mycket energi och råvaror som kan sparas om alla lämnar in sina returglas är svindlande. Det är dock inte bara glas och papper som kan återvinnas till nytt glas och papper som sparar resurser. Matavfallet från en enda familj kan få en glödlampa att lysa i mer än fem dygn om det tas till vara. Eller så kan en kasse matavfall omvandlas till energi som skulle räcka till att köra en bil mer än två kilometer. Detta visar att det hjälper att källsortera, och vi är också bra på att sortera våra sopor. Att använda olika kärl för att källsortera olika typer av avfall i har blivit helt naturligt för de allra flesta, och det är nog inte många som över huvud taget skulle fundera på att kasta allt avfall i sophinken längre.

    Share your thoughts on this article.