• Enklare källsortering

  Från att tidigare ha kastat alla hushållssopor i soptunnan utan minsta eftertanke, och därmed bidragit till det växande sopberget, har de flesta idag lärt sig att källsortera soporna på ett effektivt sätt.

  Hur man ska sortera sina sopor ser lite olika ut på olika håll i landet, men målet är det samma över allt. Att minska sopberget och återvinn det som kan återvinnas. Det är ett bra sätt att värna om vår miljö, där alla kan vara med och dra sitt strå till stacken.

  När man först skulle börja källsortera sina sopor, var det nog lite jobbigt och besvärligt att fundera över var varje liten sak skulle läggas. Nu har vi vanan inne och det hela går nästan helt automatiskt. Och att det finns så många bra lösningar på källsorteringsproblemet gör det hela både lättare och roligare. Istället för att ha hinkar eller påsar lite överallt för papper här och glas där, finns det nu snygga och praktiska lösningar med kärl som är avsedda för ändamålet, och som kan placeras där man vill. Eftersom de är snygga behöver de inte gömmas undan, och man kan samla papper, glas och plast där man har lite utrymme över, och där det är lättåtkomligt för alla familjemedlemmar. Om alla vet precis var de ska lägga dessa saker kan också minsta barn vara med och källsortera.

  Hur man vill lösa sin källsortering avgörs förstås av en rad individuella faktorer. Hur man bor, och vilken plats man har för förvaring är en sak som avgör. En annan bidragande faktor är om man har långt till närmaste återvinningsstation, eller om man kanske kan ta en promenad dit. Bor man nära behöver man kanske inte lika stora förvaringskärl för tidningar och glas, eftersom man kan lämna in dem med jämna mellanrum. Den som har långt till sin återvinningsstation, och måste använda bilen, behöver kanske utrymme för mer papper, glas och plast, eftersom de töms mer sällan. Som tur är har tillverkarna av källsorteringslösningar tänkt på alla dessa olika förutsättningar, och det finns gott om kärl i olika utföranden och storlekar.

  Naturligtvis måste man inte köpa en färdig lösning för att sortera sina sopor. Med lite fantasi kan man skapa sin egen källsorteringsstation med hjälp av korgar, lådor eller andra fina förvaringslösningar som passar in i den egna inredningen. Den händige snickrar förstås ihop sin egen alldeles personliga möbel för förvaring av både papper, plast och glas. Och kanske också en egen liten batteriholk, i väntan på att transportera dem vidare.

   

  Share your thoughts on this article.