• Källsortering, varför?

    bra källsorteringI takt med att kulturen om att ta hand om vår miljö växer så växer också intresset för att börja sopsortera. Källsortering handlar helt enkelt om att kunna ta till vara och även återvinna så mycket av våra sopor som möjligt. Allt för att spara på vår miljö. Men när det kommer till källsortering och även avfallshantering så är det många människor som inte riktigt vet vad och hur man egentligen ska sortera sina sopor. Och många ställer sig frågan: om inte alla andra gör det, varför ska jag? Det som är viktigast att veta när man sorterar sina sopor är vad man ska sortera efter och i vilka kärl man ska lägga vad.

    De allra vanligaste områdena vi i Sverige sorterar efter är papper, glas, matavfall och hushållssopor. Men det finns även många andra områden som till exempel metall, plast och papperstidningar. Men det viktigaste att tänka på när man sorterar det är att lägga rätt sopor i rätt kärl. Ju fler sopor som vi sorterar desto fler sopor kan sedan också återvinnas, vilket gör att vi sparar på miljön. När man själv har sorterat sina sopor och lagt olika sorters sopor i olika påsar gäller det också att slänga rätt påse i rätt soptunna. Det finns med andra ord också en soptunna för varje område som du sorterar efter.

    Detta görs för att sopbilarna sen ska kunna hålla reda på soporna och se till att rätt sopa hamnar i rätt hög på soptippen eller sopanläggningen. När soporna sedan har kommit fram till soptippen eller sopanläggningen så är det dags att börja med återvinningen av soporna. I Sverige är det upp till varje kommun att själva ta hand om soporna och att sköta återvinningen på ett lämpligt sätt. Alltså kan källsorteringen se annorlunda ut i olika kommuner och även återvinningen. Därför är det viktigt att man tar reda på vilka regler som gäller i just den kommunen som man bor i. Samtidigt som det ligger ett stort ansvar på kommunen att nå ut till alla invånarna med sin information och sina regler om hur källsortering och återvinning ska gå till.

    Man kan med andra ord säga att källsortering och återvinning har blivit en ny trend och varje dag så börjar fler kommuner och även fler människor att sortera sina sopor. Allt detta görs helt enkelt för att värna om miljön och ge generationer längre fram ett så rent land som möjligt.

    Share your thoughts on this article.